0 nhận xét

Trong bài này hãy cùng mình đi tìm hiểu cách dùng for và since trong câu thì hiện tại hoàn thành nhé. Mời các bạn xem ngay bài hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Cách dùng for và since trong câu thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect): Là thì dùng để mô tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại còn tiếp diễn.

Công thứ thì hiện tại hoàn thành: S + has/have + vc3/ed

Khi nào dùng has và khi nào dùng have. Has dùng khi mà chủ ngữ (S) là số ít như she, he, it, danh từ số ít. Ngoài trừ chủ ngữ I (tôi) là chủ ngữ số ít nhưng dùng have. Ta dùng have khi chữ ngữ là số nhiều như we, they, you, danh từ số nhiều.

Một số động từ thường gặp chia dạng c3/ed (past participle).

Nãy giờ chúng ta đi dạo qua thì hiện tại hoàn thành rồi và giờ đi vào tiêu điểm của ngày hôm nay là dùng for và since cho thì này như thế nào.

Về for:

For dùng cho việc xác định một khoảng thời gian. Khoàng thời gian là gì? ta có ví dụ như sau: We have been friends for six years.

Nghĩa của câu là chúng ta đã làm bạn được khoảng 6 năm. Khoảng 6 năm trong câu này tức là từ năm hiện tại ví dụ 2022 trừ đi 6 năm, khoảng thời gian bắt đầu làm bạn của nhau là từ năm 2016.

2 dấu hiệu để biết khi nào dùng for là có số, a, an nằm trước và danh từ sau số thêm s: Số + (n) thêm s (six years, a month).

Về since:

Since dùng để xác định một mốc thời gian. Mốc thời gian là gì? ta có ví dụ như sau: We have been friends since middle school.

Nghĩa của câu là chúng ta đã là bạn từ lúc học trường trung học. 

Dấu hiệu khi dùng since là sau since là một thời gian cụ thể như 3:00, last night, monday hoặc một câu có S + v + o.

Và đó là các cách dùng for và since sau đây bạn hãy vận dụng các kiến thức ở trên để chuyển for về since:

For 10 years = since 2012 (thời gian hiện tại mình viết bài này là năm 2022)

For 30 minutes = since 1:00P.M today (thời gian hiện tại của mình là 1:30)

For a week = since last friday (Hôm nay là thứ 6 lúc mình viết bài viết này)

For a century = since 1922

For a long time = since i was a child

Cuối cùng mình có một số bài tập nho nhỏ trong phần này bên dưới.

  1. Rod has become more considerate…….. he got married.
  2. Mr. and Mrs. Kim haven’t had an argument……..1981.
  3. Pete and Lisa have been on the phone…….. six hours.

Đáp án:

  1. since
  2. since
  3. for

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.