0 nhận xét
Câu điều kiện loại 2 (Second conditional)

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về câu điều kiện loại 2 mời các bạn theo dõi bên dưới.

Câu điều kiện loại 2 (Second conditional)

Câu điều kiện loại 2 dùng để mô tả điều “không thực sự có” hoặc tình huống tưởng tượng trong hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + quá khứ đơn, s + would + vnm

Nếu câu hỏi dùng thì quá khứ thì câu điều kiện ta dùng loại 2.

Ví dụ: What would you do if you had more money?

If i had more money. i would buy a camcorder.

Ta có thể dùng “Were” cho mệnh đề if của tất cả các chủ từ.

Câu điều kiện loại 2 ở dạng phủ định thì ta thêm not sau would.

Câu điều kiện loại 2 ở dạng câu hỏi thì ta đưa would ra trước chủ ngữ.

Vậy đó là toàn bộ kiến thức cần thiết về câu điều kiện loại 2. Chúc các bạn học thật tốt.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.