0 nhận xét
Quá khứ bị động (past passive)

Trong bài viết này bạn sẽ học được cách chuyển một câu thành dạng bị động. Mời các bạn theo dõi bên dưới.

Quá khứ bị động (past passive)

– Câu bị động là câu mà người nhận hành động bị thay thế cho người làm ra hành động.

Câu chủ động ví dụ: Fans downloaded over a million albums.

Trong đó over a million albums là túc từ ta sẽ chuyển nó thành bị động như sau:

Cấu trúc chuyển là: S + was/were (tùy theo chủ ngữ số ít hay nhiều) + vc3/ed

Ta chuyển túc từ ra đầu câu làm chủ ngữ, nếu chữ ngữ là số nhiều ta dùng động từ tobe là were và chủ ngữ số ít thì là was.

Câu bị động: Over a million albums were downloaded

– Dùng câu bị động khi người làm ra hành động không biết hoặc không quan trọng.

Ví dụ: The game was released in 2002

– Khi người làm ra hành động là quan trọng cần biết, dùng câu bị động với “by”.

Ví dụ: The first rap recording was made by the Sugarhill Gang.

Dưới đây là một số bài tập rèn luyện câu bị động.

Bài tập: Hoàn thành các câu với dạng quá khứ bị động của các động từ.

  1. All of the high-priced tickets to the concert…….. (sell) online.
  2. The best-selling artists of the year…….. (give) a special award.
  3. The singer’s record-breaking hit…….. (write) by her mother.

Đáp án:

  1. All of the high-priced tickets to the concert were sold online.
  2. The best-selling artists of the year were given a special award.
  3. The singer’s record-breaking hit was written by her mother.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.