1. Phản diện nổi điên đến bạch nguyệt quang của chính mình cũng không cần

Tên truyện: Phản diện nổi điên đến bạch nguyệt quang của chính mình cũng không cần/ 反派疯起来连自己的白月光都不要了

Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu/ 一节藕

Thể loại: Đam mĩ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn

Tình trạng edit: Đang edit

[Nguyên văn đã hoàn]
Tô Ái xuyên sách rồi, nguyên thân được mọi người yêu thương cưng chiều.

Xem thêm >>

..............

Chương 08: Mày bị đội nón xanh rồi? – Phản diện nổi điên đến bạch nguyệt quang cũng không cần

Chương 07: Tôi đã biết – Phản diện nổi điên đến bạch nguyệt quang cũng không cần

Chương 06: Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ – Phản diện nổi điên đến bạch nguyệt quang cũng không cần

Chương 05: Uy hiếp – Phản diện nổi điên đến bạch nguyệt quang cũng không cần