0 nhận xét
Ví trí trạng từ chỉ mức độ và trạng từ chỉ cách thức trong câu

Trong bài hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về vị trí của trạng từ chỉ mức độ và trạng từ chỉ cách thức như thế nào trong câu nhé. Mời các bạn theo dõi bên dưới.

Ví trí trạng từ chỉ mức độ và trạng từ chỉ cách thức trong câu

Trạng từ chỉ mức độ như các từ: extremely (cực kì), very (rất), really (thực sự), pretty (khá) và fairly (khá nhưng mức độ thấp hơn pretty).

Trạng từ chỉ cách thức là từ thường có đuôi ly, ngoài ra thì còn có một số trạng từ chỉ cách thức đặt biệt không có đuôi ly như: well,…

Đối với trạng từ chỉ mức độ ta sẽ để trạng từ nằm phía trước tính từ: S + tobe + adv + adj.

Còn trạng từ chỉ cách thức thì có 2 cách đặt. Một là ta để trạng từ nằm sau động từ: S + v + adv, và hai là trạng từ nằm sau động từ và danh từ: S + v + n + adv. Lưu ý rằng khi ta đặt trạng từ chỉ cách thức trong câu có giới từ như: S + v + giới từ (in, on, for,…)+ n, thì trạng từ khi đó nằm sau động từ và trước giới từ: S + v + adv + giới từ + n.

Vậy là ta đã tìm hiểu xong cách đặt vị trí trạng từ chỉ mức độ và cách thức trong câu. Sau đây là vài bài tập nho nhỏ cho bạn.

Bài tập:

  1. I move in the morning. (slowly)
  2. I’m serious about my studies. (really)
  3. I work in large groups. (well)
  4. I choose my words. (carefully)

Đáp án:

  1. I move slowly in the morning.
  2. I’m really serious about my studies.
  3. I work well in large groups.
  4. I choose my words carefully.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.