0 nhận xét
Hiện tại hoàn thành với Yet và Already

Trong bài viết này hôm nay bạn cùng với mình sẽ đi tìm hiều về từ Yet và Already trong câu thì hiện tại hoàn thành nhé. Mời các bạn đoán xem bên dưới.

Hiện tại hoàn thành với Yet và Already

Nghĩa của 2 từ này:

Yet /jet/: Chưa

Already /ɔːlˈredi/: Đã sẵn sàng

Ta dùng từ Yet trong câu hỏi hay phản hồi.

Ta dùng Already trong câu phản hồi.

– Cách dùng Yet trong câu hỏi, dùng Yet khi bạn mong đợi hành động đó có xảy ra. Ta đặt Yet sau cùng của câu.

Ví dụ: Have you gotten a ticket yet? (Bạn có được vé chưa?)

– Cách dùng Yet trong câu phản hồi, Yet có nghĩa là hành động không có xảy ra, nhưng bạn mong đợi đến nó.

Ví dụ: No, i haven’t gotten a ticket yet. (Không, mình không có được vé)

– Cách dùng Already trong câu phản hồi, Already nghĩa là hành động có xảy ra trước đó.

Ví dụ: Yes, I’ve already gotten a ticket. (Vâng, mình đã có tấm vé)

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.