0 nhận xét
Phương thức cho sự cần thiết và khuyến nghị (modals for necessity and recommendations)

Trong bài viết này mình cùng với bạn đi tìm hiểu về cách nói về câu cho sự cần thiết hay là khuyến nghị nhé. Mời các bạn đọc bài viết bên dưới đây.

Phương thức cho sự cần thiết và khuyến nghị (modals for necessity and recommendations)

Necessity

Khi bạn muốn nói về việc gì đó cần thiết phải làm thì ta dùng các từ như: must, have got to, have to.

Không cần thiết thì ta dùng từ don’t have to.

Ví dụ: You must wear a helmet. (Bạn phải đội mũ bảo hiểm)

Recommendations

Khi bạn muốn đưa ra một khuyến nghị nào đó ta dùng các từ: would better, ought to, should, shouldn’t.

Ví dụ: You‘d better be back before dark. (Bạn sẽ tốt hơn nên trở về trước trời tối)

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.