0 nhận xét

Tập cơ ngực trên bằng ghế xuyên tạ tay mở rộng

Bước 1: Đặt 2 tạ tay song song với nhau, ta ngoài trên ghế xuyên. Ghế xuyên là ghế mà phần đầu hướng lên cao.

Bước 2: Nít hơi hạ từ từ tạ tay xuống.

Khi tạ song song với người bạn kéo lại về vị trí ban đầu.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.