su-dung-case-studio-2-co-ban

Trong bài viết này hoc3giay.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm CASE studio cơ bản. Để cho các bạn có thể tự tạo và xây dựng nên một sơ đồ ERD nhanh chóng và chính xác nhất.

Mời các bạn xem chi tiết bài viết bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng CASE studio 2 cơ bản

Bước 1: Bạn mở phần mềm CASE studio lên và trên giao diện chính bạn nhấn vào icon như hình dưới hoặc vào File > chọn New Model (ctrl + n) để tạo một mô hình mới.

Trên hộp thoại Target database selection (lựa chọn cơ sỡ dữ liệu mục tiêu), ta chọn là MS SQL 2005. Nhấn OK để đi tiếp.

Ta có được giao diện để tạo mô hình mới như dưới, trong đó nó gồm có 5 cái công cụ mà ta dùng để làm việc bao gồm:

Entity, identifying relationship, non –  identifying relationship, many to many relationship và seft relationship.

Bước 2: Nhấn vào công cụ tạo thực thể Entity, sau đó click vào khu vực dựng mô hình ta ra được một thực thể trống không.

Bạn cần nhấn double click vào thực thể (2) để thêm các thuộc tính cho nó.

Bước 3: Trong cửa số Entity bạn thay đổi tên thực thể và nhập những thuộc tính cần thêm vào.

Bước 4: Chọn thay đổi kiểu dữ liệu cho thuộc tính như bên dưới.

Bước 4: Thiết lập khóa chính cho thuộc tính bằng cách như bên dưới.

Và như vậy là ta đã hoàn tất thêm xong một thực thể, bước kết tiếp là dùng các công cụ tạo mối kết hợp để nối 2 thực thể lại với nhau.

Ví dụ ta có 2 thực thể là KHACHHANG và HOADON, KHACHHANG và HOADON là quan hệ cha con nên ta dùng công cụ tạo mối kết hợp non – identifying relationship (1) để nối. Cách nối thì ta đầu tiên là nhấn vào công cụ mối kết hợp cần nối, sau đó ta kéo từ thực thể cha qua thực thể con.

Như bên dưới ta đọc mối kết hợp này là mỗi khách hàng thì có nhiều hóa đơn mà mỗi hóa đơn thì chỉ được có bởi 1 khách hàng duy nhất. 1 dấu gạch xuống ta đọc là 1 còn dấu gạch xuống còn thêm 2 cái gạch ngang nữa ta đọc là nhiều.

Bên dưới ta là thêm 1 ví dụ nữa về mối kết hợp 1 – 1. Cái này bạn cũng làm như trên, trong trường hợp này mối quan hệ là giữa KHACHHANG và THEVIP, thì mỗi khách hàng chỉ được có 1 thẻ vip mà thẻ vip thì chỉ được có bởi 1 khách hàng duy nhất nên đây là quan hệ 1 – 1.

Trong quan hệ 1 – 1 thì ta cần nhấn double click vào dòng Relationship trên mối kết hợp để thay đổi cardinality thành 1.

Kết quả như hình bên dưới.

Và còn nữa, đối với mối kết hợp nhiều nhiều khi mà ta dùng công cụ tạo mối kết hợp nhiều nhiều thì nó sẽ sinh ra một thực thể mới. Lúc đó ta bỏ tên Relationship ở 2 đầu đi.

Chúc các bạn học thật tốt.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.