Bài 1: Tổng quan phân tích thiết kế một hệ thống thông tin

Trong bài học ngày hôm này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tổng quan môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin này. Được rồi hãy cùng mình đi tìm hiểu các phần chính chi tiết bên dưới đây nhé.

Bài 1: Tổng quan phân tích thiết kế một hệ thống thông tin

Phân tích

7 phương pháp hỗ trợ cho quá trình phân tích: Phương pháp so sách tương tự – tương phản, phương pháp thử và biết, phương pháp logic, phương pháp quy nạp, phương pháp loại suy, phương pháp xác xuất thông kê, phương pháp phân tích tổng hợp.

Các phương pháp trên hỗ trợ phương pháp phân tích.

Hệ thống thông tin

Khái niệm: Hệ thống thông tin (HTTT) là tập hợp dữ liệu được sắp xếp theo mục đích nhất định. HTTT dưới dạng tổng quát được xem như toàn bộ kiến thức của loài người được ghi nhật một cách có hệ thống từ quá khứ, hiện tại và dự báo cả tương lai trong mọi lĩnh vực của cuộc sống vật chất, tinh thân, kể cả tâm linh, hiện hữu và giả định.

Mô hình phân cấp của hệ thống thông tin

Ví dụ: Vận dụng mô hình phân cấp, hãy mô tả công việc và thông tin tại các cơ quan, xí nghiệp như: Siêu thị. Nêu cách tiếp cận tìm hiểu của từng hệ thống.

HTTT tác vụ: Hóa đơn bán hàng, phiếu nhập xuất hàng, phiếu giao hàng tại nhà, làm việc với những thông tin này là nhân viên đứng quầy, nhân viên lập hóa đơn, nhân viên phụ trách nhập hàng, xuất hàng, nhân viên giao hàng. Khối lượng thông tin lớn, công việc nhiều, số lượng nhân viên nhiều, nghiệp vụ xử lý không cao, tiền lương thấp.

HTTT xử lý: Thông tin xử lý hàng tồn kho, thông tin doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, phân bổ giao hàng theo từng khu vực khách hàng, quản lý hàng khuyến mãi, chiêu dụ theo từng loại khách hàng. Khối lượng thông tin ít hơn tác vụ do có thống kê và chọn lọc, công việc ít hơn, số lượng nhân viên làm việc ít hơn nhân viên tác vụ nhưng đòi hỏi nghiệp vụ cao hơn, tiền lương cao hơn.

HTTT ra quyết định: Thông tin quyết đinh duy trì hoặc không nhập mặt hàng nào đó do hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng, quyết định phát triển hệ thống siêu thị hoặc co cụm hoặc giải tán từ những thống kê và xử lý có tính chất quyết định từ hệ thống thông tin xử lý. Hệ thống ra quyết định được phụ trách bởi ban giám đốc hoặc hội đồng quản trị.

Cách tiếp cận thông tin: Hệ thống tác vụ bao gồm tất cả các biểu mẫu nhập liệu, tìm hiểu quy tắc quản lý từ nhân viên làm việc trong hệ thống này, hệ thống xử lý bao gồm tất cả các báo cáo từ các phòng ban: Phòng kinh doanh, phòng chăm sóc khách hàng, phòng giao nhân hàng, hệ thống thông tin ra quyết định là tất cả mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh từ ban giám độc và hội đồng quản trị.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.