Cách vẽ erd các thông tin bổ ích

Xin chào mọi người, chắc hẳn mọi người đang tìm tồi và học các vẽ ERD, vậy bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu ERD qua bài viết bên dưới nhé.

Phần mềm để vẽ ERD gồm: web erdplus.com và app CASE studio 2.

Các thành phần để vẽ nên ERD

Các bạn xem mẫu erd bên dưới. Đầu tiên là các hình chữ nhật ta vẽ nó cho thực thể, thực thể là một đối tượng tồn tại trong thế giới thực được làm rõ bởi các giá trị và có tính độc lập cao, nó có thể là người hoặc vật,…Tiếp theo là hình oval, nó dùng để ghi các thuộc tính của thực thể ta kết hợp thuộc tính của nó với thực thể bằng một đường nét thẳng.

Trong khi đó nếu 2 thực thể được nối với nhau thì sẽ sinh ra một mối kết hợp để hình thoi, tên mối kết hợp là một từ có nghĩa kết hợp giữa 2 thực thể. Mối kết hợp có thể có thuộc tính hoặc không.

Và cuối cùng là bản số, là các giá trị được đặt trên đường thẳng nối 2 bên của mối kết hợp với thực thể (Min,Max). Bản số được quy định như sau giá trị bản số bắt đầu từ 0,1,…,n. ta viết n khi mà Min,Max > 1.

Như bên dưới ta đọc bản số giữa 2 thực thể khách hàng và hóa đơn là mỗi khách hàng có 1 hoặc nhiều hóa đơn, mỗi hóa đơn thì chỉ được có bởi 1 và 1 khách hàng duy nhất, còn mối quan hệ giữa hóa đơn với mặt hàng là mỗi hóa đơn thì có từ 1 đến nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng thì có 0 hoặc nhiều hóa đơn.

Vậy đó là cách mà ta vẽ ERD, lưu ý hãy nối các thực thể với nhau khi mà một đối tượng của thực thể thể này tác động trực tiếp với thực thể khác, còn nếu không tác động trực tiếp thì khi đó có thể sẽ sinh ra mối kết hợp chi tiết có thuộc tính.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.