0 nhận xét
Đại từ phản thân (Reflexive pronouns)

Trong bài viết này hoc3giay.com sẽ hướng dẫn cho các bạn một số đại từ phản thân sử dụng trong câu. mời các bạn đoán xem bên dưới đây nhé.

Đại từ phản thân (Reflexive pronouns)

Ta dùng đại từ phản thân khi mà chủ ngữ và đối tượng của một câu đề cập đến người hoặc vật giống nhau.

Cách đại từ nhân xưng có tương ứng đại từ phản thân như sau:

 1. I – myself
 2. You – yourself
 3. He – himself
 4. She – herself
 5. It – itself
 6. We – ourselves
 7. You – yourselves
 8. They – themselves

Ví dụ: I hurt myself at work. (Tôi tự làm tổn thương mình trong công việc)

Khi dùng “By + đại từ phản thân” thì sẽ có nghĩa là “một mình”.

Ví dụ: She traveled by herself to the United States. (Cô ấy đã du lịch một mình đến nước mỹ)

Dưới đây sẽ là một số câu hỏi để bạn rèn luyện mình.

Bài tập: Điền đại từ phản thân thích hợp vào chỗ trống trong câu.

 1. I drew a picture of…….. in art class.
 2. I like your new hairstyle. Did you cut it…….. ?.
 3. If you and joe have problems, you need to help…….. .

Đáp án:

 1. I drew a picture of myself in art class.
 2. I like your new hairstyle. Did you cut it youself ?.
 3. If you and joe have problems, you need to help youselves.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.