0 nhận xét

Quá khứ của be – Was / were past of be

1. Lý thuyết

Động từ tobe có quá khứ là was và were.

– Ta dùng was khi chủ ngữ ở dạng số ít (1 người).

– Ta dùng were khi chủ ngữ ở dạng số nhiều (từ 2 người trở lên).

– Ta có phủ định của was là wasn’t và của were là weren’t.

2. Bài tập

A. Điền từ vào chỗ trống sử dụng was, were.

1. Coco Chanel ………. an amazing French designer.

Đáp án: Was

2. Diego Rivera and Frida kahlo ………. born in Mexico.

Đáp án: Were

B. viết lại câu cho đúng

– Ronald Reagan was a British politician. (American)

Đáp án: He wasn’t a British politician. He was an American politician.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.