0 nhận xét

Mạo từ – Articles

1. Lý thuyết

Ta có các mạo từ như: a, an, some, the

– Vị trí tất cả các mạo từ bên trên đều đứng trước danh từ.

– A, an là mạo từ dùng để đếm danh từ số ít. Ta dùng a khi danh từ sau nó có chữ cái đầu là phụ âm (p, t, d,…) còn an khi chữ cái đầu của danh từ là nguyên âm (a,i,e,o,u).

– Some là mạo từ dùng để đếm các danh từ số nhiều và những danh từ không số lượng.

– The là mạo từ dùng khi danh từ nào đó được lặp lại và dùng khi danh từ tượng trưng cho một nhóm đồ vật.

2. Bài tập

A: I’m glad we came here. It’s a great place.

B: So, do you want to share an / some appetizer?

Đáp án: An

A: Sure. How about an / the onion rings?

Đáp án: The

B: Perfect!

A: And do you want to get a / some crab cakes?

Đáp án: Some

B: I don’t think so. I’m not that hungry.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.