0 nhận xét

Lỗi này thì nó thông báo là WhiteLable Error Page, thường lỗi có thông báo này sẽ bị khi mà chúng ta không có việc cái trang chúng ta trỏ đến cho nằm chung chỗ với cái class main. Ví vậy nó sẽ thông báo này, ngoài ra thì khi chúng ta chưa có tạo ra trang mà chúng ta trỏ url tới nó thì cũng sẽ thấy thông báo lỗi này.

Trong bài viết này ngoài lỗi Whitelable Error Page thì bên dưới xuất hiện thêm dòng This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Cách để giải quyết vấn đề trên mời các bạn xem ngay hướng dẫn bên dưới đây.

Sửa lỗi This application has no explicit mapping for /error…

Để khắc phục bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ code của mình xem có thêm anotation nào không nhé. Như ví dụ bên dưới bời vì thiếu anotation @controller nên bị lỗi.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.