0 nhận xét

Lỗi rồi lỗi rồi nó thông báo là cái cột này không hợp lệ dùng làm khóa. Bạn hãy xem ngay bài viết bên dưới đây để học được cách giải quyết bạn nhé.

Khắc phục lỗi Column ‘x’ in table ‘dbo.x’ is of a type that is invalid for use as a key column in an index

Lỗi thông báo sẽ hiện như bên dưới đây. Nguyên nhân cho hay có thể là bạn đã định nghĩa một biến kiểu dữ liệu khác ngoài kiểu int để làm khóa.

Để khắc phục bạn hãy vào Column ‘x’ trên dòng lỗi, và đổi thành kiểu int cho phù hợp với nó nhé.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.