0 nhận xét

Bạn có lẻ sẽ gặp lỗi như dưới đây nếu bạn làm thiếu điều này. Hãy xem nguyên nhân và cách khắc phục bên dưới đây nhé.

Sữa lỗi EntityType ‘x’ has no key defined. Define the key for this EntityType

Lỗi thông báo màu đỏ với nghĩa là không có khóa được định nghĩa. Vậy nguyên nhân là do đâu, nó xuất hiện lỗi này khi mà trong class không có khóa và chắc hẵn ràng bạn đã viết sai cú pháp tạo khóa của bạn.

Khắc phục ví dụ như trên bởi vì thiếu {get;set;} thành ra nó không hiểu. Hãy xem và thử code của bạn có bị như vậy không nhé.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.