0 nhận xét

Chào các bạn, như bạn đang tìm hiểu đây thì API là một công vụ rất là hữu ích khi mà cần truyền dữ liệu giữa hai phần mềm khác nhau. Chúng vì vậy thì trong bài viết này mình sẽ chỉ bạn cách cách để sử dụng phương thức GET để lấy dự liệu. Từ đó bạn có thể lấy dữ liệu đi dùng cho các phần mềm khác. Và sau đây là hướng dẫn!

Cách tạo API bằng python trên visual code

Bước 1: Import thư viện Flask vào.

from flask import Flask,jsonify,request

Sau đó ta tạo một đối tượng Flask tên là app.

app = Flask(__name__)

Bước 2: Bạn viết bên dưới cùng code lấy dữ liệu, tại đây sẽ định nghĩa một hàm lấy dữ liệu mà bạn muốn. Sử dụng phương thức GET

@app.route(‘/api’,methods=[‘GET’])
def get_data():

Trong đó ta có ket_qua là biến lưu trữ kết quả trong code muốn đưa vào. Port = 5555 là số port mà khi ta chạy chương trình sẽ là được dẫn http://localhost:5555/api

  data = {‘san pham goi y’:ket_qua}
    return jsonify(data)
if __name__ == ‘__main__’:
    app.run(port=5555)

Bước 3: Chạy trên chrome với URL là: http://localhost:5555/api để xem kết quả. Nếu đúng nó sẽ trả về cho chúng ta một đoạn mã JSON.

Xem video bên dưới đây để có thông tin và hình ảnh trực quan hơn.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.