0 nhận xét

Có bao giờ bạn gặp phải trường hợp khi muốn lấy dữ liệu của đối tượng tại bảng nào đó thì nó không chịu và thông báo lỗi như bên dưới hay chưa. Bạn có thể hiểu chúng ta không thể chuyển đồi từ một danh sách và một đối tượng được.

Giờ mình hướng dẫn bạn cách xử lý như thế nào.

Sửa lỗi cannot implicitly convert type ‘System.Linq.IQueryable<>’ to…

Đầu tiên ta thấy không thể dùng where để lấy một đối tượng trong danh sách được.

Để khắc phục bạn chỉ việc lấy một đối tượng đầu tiên trong danh sách bằng cách dùng method FirstOrDefault là được bạn nhé. Method sẽ chỉ lấy một đối tượng trong danh sách thôi thì khi gán cho một đối tượng không phải danh sách nó sẽ không bị lỗi gì nhé.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.