0 nhận xét
Cách làm bài tập tích phân suy rộng loại 2

Trong bài hôm nay thì hoc3giay.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm bài tập về tích phân suy rộng loại 2 thật là đơn giản và dễ hiểu. Mời mọi người xem ngay hướng dẫn bên dưới.

Cách làm bài tập tích phân suy rộng loại 2

Cho ví dụ:

– Hãy tính tích phân sau a = ∫25dx/√(x-2)

Bài làm:

Bước 1: Ta thay giá trị của cận trên, cận dưới và giá trị khoảng giữa của 2 cận vào mẫu của hàm số cho đến khi thấy mẫu hàm số bằng 0 thì ta kết luận hàm số không liên tục tại cận giá trị thêm vào.

Trong ví dụ trên, ta thay cận dưới giá trị 2 vào mẫu hàm số ta sẽ thấy nó ra bằng 0 nên là hàm f(x) không liên tục tại 2. Khi đó ta có:

a = ∫25dx/√(x-2) = limt -> 2+ ∫t5dx/√(x-2)

Bước 2: Dùng phương pháp đổi biến đặt X = x – 2

Đặt X = x – 2 => dX = (x – 2)dx = dx

Cận:

Bước 3: Thay vào hàm số

Khi đó, a = ∫03dX/√X = limt -> 0+t3X-1/2dX = limt -> 0+ [ X1/2/1/2 Ιt3 = limt -> 02.(√3 – √t) = 2√3 = 3,46

Vậy ta có tích phân suy rộng a là hội tụ.

Chú thích: Kết quả tích phân ra là giá trị thì nó là hội tụ còn kết quả ra vô cùng hoặc không xác định thì là phân kỳ.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.