0 nhận xét
Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (first conditional)

Câu điều kiện bao gồm 4 loại: Loại 0, 1, 2, 3. Mỗi loại sẽ có công thứ và cách diễn đạt tại thời điểm sẽ khác nhau. Sau đây mình và bạn cùng đi tìm hiểu về câu điều kiện loại 1 nhé. Mời các bạn theo dõi.

Cấu trúc câu điều kiện loại 1 (first conditional)

Câu điều kiện loại 1 được dùng khi làm một hành động có khả năng xảy ra trong hiện tại và tương lai.

Công thức câu điều kiện là: If + s + v(s,es) / tobe(is,am,are), s + will/(hay là dùng may/might/could nhưng ít chắc chắn hơn will) + vnguyên mẫu hoặc if + hiện tại đơn, tương lai đơn.

Động từ khi nào dùng s khi nào dùng es? Ta biết rằng khi mà chủ ngữ là số ít như danh từ số ít, he, she, it trừ ngoại lệ i(tôi) thì động từ sẽ có thêm s hoặc es. Hãy đọc lưu ý bên dưới để biết dùng s và es khi nào nhé.

Mệnh đề có if ta gọi là mệnh đề if (thường dùng) hay mệnh đề điều kiện, mệnh đề này dùng để đưa ra một điều kiện.

Mệnh đề không if ta gọi là mệnh đề chính (thường dùng) hay mệnh đề kết quả, để trả lời cho điều kiện bên mệnh đề if. Và mình có một câu mẫu như bên dưới.

Nếu trời hôm nay không mưa, tôi sẽ ra đi xem phim.

If it doesn’t rain, i will go to the cinema.

Và trên đây là toàn bộ câu khẳng định giờ ta đi qua dạng phủ định, phủ định thì ta thêm not cho trợ động từ do/does với câu dùng động từ thường, nếu câu dùng tobe ta thêm not cho tobe.

Phụ định:

Dùng động từ thường: If + s + do/does(not) + vnm, s + will(not) + vnm.

Dùng động từ tobe: If + s + tobe(not), s + will(not) + vnm.

Cuối cùng ta có câu hỏi cho câu hỏi điều kiện loại 1, ta chỉ việc đưa từ will ra trước chủ chữ là thành câu hỏi rồi.

If + s + tobe/v(s,es), wh(what,where,when,…) + will + s + vnm?.

Dưới đây là một số bài tập bạn có thể rèn luyện sau những gì mình đã học ở trên.

Bài tập:

  1. You will use 60 percent less energy / you replace you regular lightbulbs will CFLs.
  2. You pay your bills online / you will use less paper.
  3. We fix our leaky faucets / we will save water.

Giải:

  1. You will use 60 percent less energy if you replace you regular lightbulbs will CFLs.
  2. If you pay your bills online, you will use less paper.
  3. If we fix our leaky faucets, we will save water.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.