0 nhận xét

Fix error: PayPal.PaymentsException: ‘The remote server returned an error: (400) Bad Request.’

Chỉnh sửa 3 dòng code như bên dưới là bạn sẽ thấy hết lỗi.

Và kết quả ta đã trả về trang thanh toán thành công.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.