0 nhận xét

Khi mà chúng ta thấy một đoạn code nào đó có dạng hex cơ số 16 thì điều này chứng tỏ. Bạn không thể đọc được nó, và muốn đọc được nó bạn phải đi qua bước giải qua. Trong hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu cách giải mã cơ bản nhất mà mọi người nên biết.

Giải mà sẽ chuyển đổi cơ số 16 hex sang dạng text bằng python mọi người cùng đón chờ xem nhé.

Giải mã cơ bản từ hex sang dạng text bằng python

Bước 1: Bạn có vào replit.com để mà thực hiện viết code. Đây là một IDE online hữu ích bạn bạn nào học giải mã.

Khi vào xong, bạn chỉ việc đăng ký một tài khoản. Truy cập vào trang điều kiển bạn nhấn vào Create Repl để tạo dự án mới.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ cho nó là Python và đặt tên tiêu đề và nhấn nút Create Repl để tạo.

Trong này bạn lưu ý hai cái một là vùng để viết code và vùng để xem kết quả.

Bước 3: Viết code và chạy là xong bạn nhé.

Chúng ta đến cách học chuyển bằng python.

  • Đầu tiên ta lưu cái giá trị hex vào một biến
  • Chuyển đổi bằng bytes.fromhex()
  • in ra màng hình

Ví dụ 1 ta có bài tập như sau tại trang: https://ctflearn.com/challenge/115

Giải:

#Lưu cái giá trị hex vào một biến
a = “41 42 43 54 46 7B 34 35 43 31 31 5F 31 35 5F 55 35 33 46 55 4C 7D”

#Chuyển đổi bằng bytes.fromhex(a)
flag = bytes.fromhex(a)

#in ra màng hình
print(flag)

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.