0 nhận xét

Lỗi thông báo tài liệu id không hợp lệ này á, thì do bạn đã đặt id sai thành ra sẽ bị lỗi. Và cách khắc lỗi rất là đơn giản mời mọi người xem ngay bài viết bên dưới của mình.

Cách khắc phục lỗi Invalid id reference

Lỗi thông báo là Invalid id reference, thuộc tính for trong code bị thông báo đỏ.

Đơn giản bạn chỉ việc đổi thuộc tính trong for, cái tên cho giống với id của dòng code mà bạn muốn hướng tới là được. Hoặc làm ngược lại.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.