0 nhận xét

Fomat giá tiền là một việc vô cùng đơn giản nhưng cũng không hề dễ dàng cho những ai chưa biết gì. Vì vậy để giải quyết thắc mắt của các bạn mình viết ra bài viết này nhằm để giúp mọi người thực hiện được điều này.

Nhiều bạn lằm ràng chỉ việc đổi kiểu giá tiền thành float hay double là có thể hiển thị ra vậy được. Nhưng điều này là việc làm như không và chẳng được gì. Bạn có thể dùng kiểu int hay long tùy thích và cũng như float hay double đều sẽ làm được.

Chúng ta sẽ không đụng chạm gì đến những phần dưới mà sẽ format trực tiếp đến nơi hiện ra giá tiền. Bằng cách dùng tostring vô cùng đơn giản như đang giởn.

Thay đổi fomat giá tiền thành đơn vị VND hay USD là đều được. Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nó là gì và làm thế nào nhé.

Cách fomat giá tiền sản phẩm đơn vị VND trong asp.net MVC

Bước 1: Cũng là bước cuối, bạn chỉ việc dùng method ToString phía sau giá trị giá và sau đó đưa vào trong tostring là (“#,##0 VND”) là hoàn thành. Hai ## phía sau dấu chấm nghĩa là giới hạn chỉ 2 chữ số và việc có số 0 sau nó là cho ra format của tiền.

Bước 2: Mở view lên và xem kết quả sản phẩm của mình là được.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.