0 nhận xét

Mặt định khi bạn thêm dữ liệu dùng thẻ <textarea> thì dù bạn có viết xuống dòng hay làm gì thì khi bạn mở view lên xem cũng vẫn chạy một hàng duy nhất và hết hàng thì xuống dòng. Bạn không muốn như vậy, bạn muốn nó xuống dòng như ý mà mình đã làm trên <textarea>.

Vậy cách làm như thế nào hãy cùng mình tìm hiểu cách để thực hiện bên dưới đây nhé.

Cách dùng textarea cho hiện lên view xuống dòng asp.net MVC

Bước 1: Ta sẽ dùng method Replace để làm việc này, như bạn biết mỗi lần ta xuống dòng trong input textarea ta đã tạo cho nó một dòng là \n nên là ta dùng Replace để đổi \n thể thẻ </br> dùng cho việc xuống dòng.

Nhưng như vậy chưa đủ, nó sẽ không hiểu nếu để nguyên là thẻ </br> vậy nên ta dùng tới method Raw trong HtmlHelper.

Cấu trúc method Replace là Replace(“Từ cũ”,”Từ mới cần thay thế”).

Như vậy là xong rồi đấy, bây giờ bạn chỉ việc chạy phần mềm là ta có được một giao diện với các dòng text xuống dòng đúng như những gì ta đã làm trong input textarea.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.