0 nhận xét

Lỗi thông báo có một bean trong cái class gì gì đó. Thì nếu bạn nào bị mắt lỗi này có thêm kham khảo xem cách khắc phục dưới đây.

Mời các bạn theo dõi bên dưới.

Sửa lỗi consider defining a bean of type x.x.x in your configuration

Lỗi thông báo như bên dưới:

Nguyên nhân là một bean được khai báo trong một class nhưng cái class đó chưa được định nghĩa một annotation.

Khắc phục bằng cách thêm một annotation bên trên cái class đó. Ví dụ như mình thêm @Service trên class BookService.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.