0 nhận xét
Cách làm bài tập tìm yx'

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giải bài toán tìm yx hay với tên khác là dy/dx trong môn toán giải tích. Và sau đây là phần hướng dẫn mời các bạn xem ngay bên dưới.

Cách làm bài tập tìm yx

Ví dụ mẫu:

– Cho phương trình tham số x = t3 + 3t + 1; y = 3t5 + 5t3 + 1 tìm yx tại điểm x = 1.

Bài làm:

Bước 1: Đạo hàm riêng cho biết t theo 2 phương trình x và y trên

Ta có: x(t) = 3t2 + 3 = 3( t2 + 1 ), y(t) = 15t4 + 15t2 = 15t2 ( t2 + 1)

Bước 2: Thay vào công thức dy/dx

=> dy/dx = y(t) / x(t) = 15t2 ( t2 + 1) / 3( t2 + 1 ) = 5t2

Bước 3: Tìm t ẩn bằng cách dựa vào đề

Tại x = 1:

1 = t3 + 3t + 1 <=> t3 + 3t = 0, bấm máy ta được t = 0

Bước 4: Thay t vào 5t2 ta được:

=> (dy/dx) Ιx = 1  = (dy/dx) Ιt = 0 = 5.02 = 0

Vậy ta có đáp án của yx = 0

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.