0 nhận xét

Những điều cần lưu ý khi viết chương trình bằng Java

1. Java là một ngôn ngữ phận biệt chữ hoa và chữ thường.

2. Một tên glass nên luôn luôn bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

3. Tên file Jave phải khớp với tên glass.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.