Hướng dẫn phóng to, thu nhỏ nét bút bằng phím tắt trong photoshop

Để thu nhỏ nét bút của brush tool, Clone Stam tool…thì mọi người nhấn và giữ phím ] là được.

Còn phóng to nét bút thì mọi người nhấn và giữ phím ].

Tạm biệt và hẹn gặp lại.