0 nhận xét

Trong đây là cách mà bạn có thể thực hiện tạo ra chức năng dùng để lấy ảnh ở trên máy tính. Mời các bạn theo dõi!

Cách lấy ảnh từ máy tính lên form c#

Các bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:

Form Trang chủ

Bạn thêm dòng code sau vào một control bất kỳ có event là click.

Lưu ý rằng nếu bạn bị lỗi MdiContainer gì gì đó thì bạn điều chỉnh thuộc tính trong form trang chủ dòng thuộc tính tên là isMdiContainer là true nha.

private void openToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
OpenFileDialog openFile = new OpenFileDialog();
openFile.Filter = “Png File|*.png|Jpeg File|*.jpg”;

if (openFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
ThuVien frm = new ThuVien(openFile.FileName);
frm.MdiParent = this;
frm.Show();

}
}

Form Thư viện

Đây là form dùng để chứa ảnh bạn cần tạo thêm.

public ThuVien(String Filename)
{
InitializeComponent();
pictureBox1.Image = Image.FromFile(Filename);

//Hiển thị tên ảnh lên title bar
Text = Filename.Substring(Filename.LastIndexOf(‘\\’) + 1); //Hai dấu \\ để hiển luôn cả tên ảnh trên title bar

}

Và đó là những dòng code cần có để lấy ảnh từ máy tính lên form. Bạn tiến hành thực hiện thêm code vào 2 form như trên là hoàn thành nhé chúc các bạn thành công!

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.