0 nhận xét
Cách làm bài tập về hàm hợp

Trong bài viết này bạn cùng mới mình sẽ cùng đi tìm hiểu cách làm bài tập về hàm hợp nhé. Mời các bạn xem ngay phần hướng dẫn chi tiết của mình bên dưới đây.

Cách làm bài tập về hàm hợp

Tóm tắt lý thuyết:

Ví dụ: Tìm ∂f/∂x biết f(u,v) = u2sinv, u = x2 + y2, v = y/x.

Bước 1: Từ yêu cầu đề bài ta có thể phân tích hàm hợp bên trên qua sơ đồ sau:

Theo đó để tính được fx ta cần tìm các đạo hàm riêng sau: fu, ux, f’v,vx.

Ta có:

fu = (u2).sinv = 2u.sin(v) ; ux = 2x

fv = u2.(sinv) = u2.cos(v) ; vx = -yx-2

Bước 2: Thay vào fx = fu.ux + f’v.vx để ra kết quả.

fx = 2u.sin(v).2x + u2.cos(v).(-yx-2) = 4u.x.sin(v) – u2.x-2.y.cos(v)

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.