0 nhận xét
Cách làm bài tập phương trình vi phân toàn phân

Trong bài viết này bạn và mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách làm bài tập phương trình vi phân toàn phân. Mời các bạn xem toàn bộ phần hướng dẫn về bài toàn này bên dưới đây nhé.

Cách làm bài tập phương trình vi phân toàn phân

Tóm tắt lý thuyết:

Ví dụ:

Bước 1: Dựa vào dạng của PTVP toàn phần ta có thể xác định P(x,y) và Q(x,y) trên các đáp án ABCD. Như vậy bước đầu ta sẽ đi tính ∂P/∂y và ∂Q/∂x. Bây giờ mình xét đáp án A trước nhé.

Xét:

∂P/∂y = Py = ex.(1 – 0) = ex

∂Q/∂x = Qx = ex – 0 = ex

Bước 2: Ta kết luận ∂P/∂y và ∂Q/∂x có bằng nhau hay không, nếu có ta kết luận phương trình vi phân này là PTVP toàn phần và ngược lại ta kết luận là không phải.

=> Py = Qx => A là PTVP toàn phần.

Khi đã kết luận được PTVP nào là PTPV toàn phần rồi thì ta kết thúc luôn.

 

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.