0 nhận xét

Cách xác định các dạng chuẩn 1, 2, 3, và BC

Dạng chuẩn 1:

Dạng chuẩn 2:

Dạng chuẩn 3:

Dạng chuẩn BC:

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.