0 nhận xét

Bài toán tìm khóa là một bài toán quan trọng trong môn cơ sở dữ liệu, vậy liệu bạn đã nắm chắc thành thạo nó chưa. Nếu chưa hãy cùng hoc3giay.com tìm hiểu nhanh nó ngay bên dưới đây nhé.

Cách tìm khóa trong phụ thuộc hàm csdl

Hãy làm theo các bước đến dưới để biết cách xác định khóa như thế nào:

Bước 1: Tìm N

N là những thuộc tính không xuất hiện vế phải phụ thuộc hàm.

Bao đóng là những biến có dấu cộng trên đầu, cách để tính bao đóng là ta sẽ phải dựa vào tập phụ thuộc hàm. Ví dụ: F = {A -> B, C -> A} thì ta có N là C và bao đóng N+ = CAB.

Đầu tiên phải tìm N và sau đó sẽ tính báo đóng N+nếu mà nó bằng với quan hệ Q thì ta kết luận luôn tập phụ thuộc này chỉ có 1 khóa duy nhất là N. (Không cần làm bước 2 trở về sau nữa)

Bước 2: Tìm M

M là tập trung gian, nghĩa là thuộc tính vừa xuất hiện ở trái và vừa ở phải.

Bước 3: Kiểm tra tập giao N và M để xác định các khóa.

Tập giao N và M là phân giao của cả 2, bạn có thể lên mạng và gõ là tập giao để hiểu thêm.

Các tập giao N và M tìm được nó sẽ là các ứng cử viên cho khóa.

Bạn làm như thế nào tiếp đây:

Đó là ta sẽ tìm bao đóng của các tập giao N và M và thử xem bao đóng có bằng Q hay không. Nếu bằng thì nó là khóa và nếu không thì không phải là khóa.

Lần lượt như vậy có các tập giao N và M kết tiếp.

Sau khi đã làm xong thì ta có được các tập khóa.


Các kiến thức thêm:

Khóa là gì?

Trong ngữ cảnh của cơ sở dữ liệu (CSDL), “khóa” (key) là một thuộc tính hoặc một tập hợp các thuộc tính được sử dụng để xác định một cách duy nhất mỗi bản ghi trong một bảng. Các khóa đóng vai trò quan trọng trong việc xác định, truy cập và quản lý dữ liệu trong CSDL.

Có hai loại khóa phổ biến:

  1. Primary Key (Khóa chính): Đây là một hoặc một tập hợp các thuộc tính duy nhất mà mỗi bản ghi trong bảng phải có. Primary key được sử dụng để đảm bảo tính duy nhất của mỗi bản ghi. Ví dụ, trong một bảng “Sinh viên”, MSSV (Mã số sinh viên) có thể được sử dụng làm primary key vì mỗi sinh viên phải có một mã số sinh viên duy nhất.
  2. Foreign Key (Khóa ngoại): Đây là một thuộc tính hoặc một tập hợp các thuộc tính trong một bảng, tham chiếu đến primary key trong bảng khác. Foreign key được sử dụng để thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng. Ví dụ, trong một hệ thống quản lý sinh viên, bảng “Điểm” có thể có một foreign key trỏ đến primary key của bảng “Sinh viên”, để liên kết điểm số với từng sinh viên.

Các loại khóa này giúp cơ sở dữ liệu duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ trong việc tìm kiếm, truy cập và quản lý thông tin trong các bảng khác nhau.

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.