Hướng dẫn hiện icon Search trên win 10

Bước 1: Bạn click chuột phải vào thanh Staskbar. Sau đó đưa chuột lên mục Seach, rồi chọn chức năng là Show Search icon.

Bước 2: Sử dụng.

Lời kết

Chúc bạn thành công.