0 nhận xét

Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu cách giải mã bằng base64 bạn nhé. Cách thực cực kì đơn giản và cần đỏi hổi kỹ năng tư duy. Vậy nên hãy thật tập trung và cùng nhập xâm nhập chủ đề bài viết ngày hôm nay.

Mời mọi người theo dõi bài viết bên dưới.

Giải mã base64 bằng python đơn giản

Cách giải:

  • import thư viện base64
  • Dùng base64.b64decode() để giải mã
  • Giải mà 1 lần không được thì ta giải mã nhiều lần.

Ví dụ bài tập tại trang sau: https://ctflearn.com/challenge/243

import base64

a = ‘TmljZSEgTm93IGtlZXAgZ29pbmcuIDU0Nzc2ZjIwNmQ2ZjcyNjUyZTIwMzAzMTMwMzAzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMxMzAzMTMwMzAzMTIwMzAzMTMxMzAzMTMxMzEzMDIwMzAzMTMxMzAzMDMwMzAzMTIwMzAzMTMxMzAzMTMxMzAzMDIwMzAzMDMxMzAzMDMwMzAzMDIwMzAzMTMwMzAzMDMxMzAzMDIwMzAzMTMxMzAzMDMxMzAzMTIwMzAzMTMxMzAzMDMwMzEzMTIwMzAzMTMxMzEzMDMwMzEzMDIwMzAzMTMxMzEzMTMwMzAzMTIwMzAzMTMxMzEzMDMwMzAzMDIwMzAzMTMxMzEzMDMxMzAzMDIwMzAzMTMxMzAzMTMwMzAzMTIwMzAzMTMxMzAzMTMxMzEzMTIwMzAzMTMxMzAzMTMxMzEzMDIwMzAzMDMxMzAzMDMwMzAzMTIwMzAzMDMxMzAzMDMwMzAzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMwMzAzMTIwMzAzMDMxMzEzMDMwMzAzMTIwMzAzMTMwMzEzMDMwMzEzMDIwMzAzMTMwMzAzMDMxMzEzMTIwMzAzMTMxMzAzMDMxMzAzMTIwMzAzMDMxMzEzMDMwMzAzMDIwMzAzMTMxMzAzMTMxMzAzMDIwMzAzMTMxMzAzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMwMzAzMTIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzAzMTIwMzAzMDMxMzEzMDMwMzAzMTIwMzAzMTMxMzAzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzAzMTIwMzAzMTMwMzAzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMwMzAzMTMwMzEzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMwMzAzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzAzMTIwMzAzMTMwMzEzMDMwMzEzMDIwMzAzMTMxMzAzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzAzMDIwMzAzMDMxMzEzMDMwMzAzMDIwMzAzMTMwMzEzMTMwMzEzMDIwMzAzMTMxMzAzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzEzMTIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzAzMTIwMzAzMDMxMzEzMTMwMzAzMTIwMzAzMTMwMzEzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMxMzAzMDMxMzEzMDIwMzAzMTMwMzEzMDMwMzAzMTIwMzAzMDMxMzEzMTMxMzAzMTIwMzAzMDMxMzEzMTMxMzAzMQ==’

# # print(flag)
# flag = base64.b64decode(flag)#lan1
# flag = base64.b64decode(flag)#lan2
flag = base64.b64decode(a)
print(a)

#
b = ‘54776f206d6f72652e203031303030313130203031313031303031203031313031313130203031313030303031203031313031313030203030313030303030203031303030313030203031313030313031203031313030303131203031313130303130203031313131303031203031313130303030203031313130313030203031313031303031203031313031313131203031313031313130203030313030303031203030313030303030203031303130303031203030313130303031203031303130303130203031303030313131203031313030313031203030313130303030203031313031313030203031313030313130203031303130303031203031303130313031203030313130303031203031313030313130203031303130313031203031303030313130203031303031303130203031303130303030203031303130313130203031303130313031203031303130303130203031313030313130203031303130313030203030313130303030203031303131303130203031313030313130203031303130313131203031303130313031203030313131303031203031303130313130203031313030313130203031303130303031203030313131313031203030313131313031’
flag2 = bytes.fromhex(b)
print(flag2)
#

c = ‘01000110 01101001 01101110 01100001 01101100 00100000 01000100 01100101 01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101001 01101111 01101110 00100001 00100000 01010001 00110001 01010010 01000111 01100101 00110000 01101100 01100110 01010001 01010101 00110001 01100110 01010101 01000110 01001010 01010000 01010110 01010101 01010010 01100110 01010100 00110000 01011010 01100110 01010111 01010101 00111001 01010110 01100110 01010001 00111101 00111101’

#Chuyển chuổi thành mảng 1 chiều
mangA = c.split()
print(mangA)
#chuyen thanh ky tu chr và cộng dòng vào bien s
s = ”
for i in mangA:
s += chr(int(i,2))
print(s)

d = ‘Q1RGe0lfQU1fUFJPVURfT0ZfWU9VfQ==’
flag3 = base64.b64decode(d)
print(flag3)

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.