-Chia tay đi!

-Cho em 1 lí do đi.

-Tôi chán cô rồi. -Nói rồi hắn bỏ đi.

Nó và hắn mới quen nhau được 1 tuần lúc hắn tỏ tình nó, muốn nó làm người yêu của hắn, Hiểu Vy bảo nó nên suy nghĩ kỹ nhưng nó nào nghe, đồng ý ngay khi hắn ngỏ lời.