Từ vựng trong Photoshop

Trong bài viết hôm nay, hoc3giay.com xin chia sẽ với bạn các từ vựng ở trong photoshop. Đây là những từ mà mình tổng hợp được, có vẻ nó sẽ hay đây hãy cùng nhau xem nó dưới đây nhé.

Xin chân thành cảm ơn đã theo dõi.

Từ vựng trong Photoshop

File: Tập tin

 • New: Mới [Ctrl + N]
 • Open: Mở  [Ctrl + O]
 • Browse in Bridge: Duyệt trong cầu mạng [Alt + Ctrl + O]
 • Browse in Mini Bridge: Duyệt trong cầu mạng nhỏ
 • Open As: Mở như [Alt + Shift + Ctrl + O]
 • Open As Smark Object: Mở dưới dạng đối tượng thông minh
 • Open Resent: Mở gần đây
  •  Clear Recent File List: Làm sạch các tập tin gần đây
 • Close: Đóng [Ctrl + W]
 • Close All: Đóng tất cả [Alt + Ctrl + W]
 • Close and go to Bridge: Đóng và đi đến cầu mạng [Shift + Ctrl + W]
 • Save: Lưu [Ctrl + S]
 • Save As: Lưu như [Shift + Ctrl + S]
 • Check in: Kiểm soát khi vào
 • Save for Web: Lưu cho web (Web chỉ website) [Alt + Shift + Ctrl + S]
 • Revert: Trở về [F12]
 • Place: Nơi
 • Import: Đưa vào
  • Variable Data Sets: Bộ dữ liệu biến
  • Video Frames to layers: Khu hình video Lớp
  • Notes: Ghi chú
  • WIA Support: Hỗ trợ WIA
 • Export: Xuất
  • Data sets as Files: Dữ liệu dưới dạng tệp
  • Paths to Illustrator: Đường dẫn đến Illustrator
  • Render Video: Kết xuất video
  • Zoomify: Phóng to
 • Automate: Tự động hóa
  • Batch: Xử lý hàng loạt
  • PDF presentation: Trình bày PDF
  • Create Droplet: Tạo giọt
  • Drop And Straighten Photos: Bỏ và làm thẳng hình ảnh
  • Contact Sheet II: Bảng liên lạc 2
  • Thay đổi tâm trạng
  • Fit Image: Làm vừa hình ảnh
  • Lens correction: Hiệu chỉnh ống kính
  • Merge to HDR Pro: Hợp nhất với HDR Pro
  • Photomerge: Ảnh hợp nhất
 • Scripts: Chữ viết
  • Image Processor: Bộ sử lí hình ảnh
  • Delete All Empty Layers: Xóa tất cả các lớp trống
  • Flatten All Layer Effect: Làm phẳng tất cả các hiệu ứng lớp
  • Flatten All Masks: Làm phẳng tất cả mặt nạ
  • Layer Comps to files: Lớp Comps đến tập tin
  • Layer Comps to PDS: Lớp Comps đến PDS
  • Layer Comps to WPG: Lớp Comps đến WPG
  • Export Layer To Files: Xuất Layer đến Files
  • Script Events Manager: Quản lý sự kiện kịch bản
  • Load Files into Stack: Tải tập tin vào ngăn xếp
  • Load Multiple DICOM File: Tải nhiều tập tin DICOM
  • Statistics: Số liệu thống kê
  • Browse: Duyệt
 • File info: Tệp thông tin [Alt + Shift + Ctrl + I]
 • Print: In [Ctrl + P]
 • Print One Copy: In 1 bản sao chép [Alt + Shift + Ctrl + P]
 • Exit: Thoát ra [Ctrl + Q]

Edit: Chỉnh sửa

 • Undo: Hủy bỏ
 • Step Forward: Bước về phía trước
 • Step Backward: Bước giật lùi
 • Fade: Phai màu
 • Cut: Cắt
 • Copy: Sao chép
 • Copy Merged: Bản sao hợp nhất
 • Paste: Dán
 • Paste Special: Dán đặt biệt
 • Clear: Làm sạch
 • Check Spelling: Kiểm tra chính tả
 • Find And Replace Text: Tìm và thay thế chữ
 • Fill: Lấp đầy
 • Stroke: Nét chữ
 • Content-Aware Scale: Thang đo nội dung
 • Puppet Warp: Coi rối cong vên
 • Free Transform: Miễn phí chuyển đổi
 • Transform: Chuyển đổi
 • Auto-Align Layer: Layer tự động căn chỉnh
 • Auto-Blend Layer: Layer tự động trộn
 • Define Brush Preset: Xác định trước cọ
 • Define Pattern: Xác định mẫu
 • Define Custom Shape: Xác định hình dạng tùy chỉnh
 • Purge: Thanh trừng
  • Clipboard: Bảng kẹp
  • Histories: Lịch sử
  • All: Tất cả
  • Video Cache: Bộ nhớ Video Cache
 • Adobe PDF Presets: Cài đặt sẵn Adobe PDF
 • Presets: Cài đặt trước

Image: Ảnh

Layer: Lớp

Type: Kiểu

Select: Lựa chọn

Filter: Lọc

View: Xem thấy

Window: Cửa sổ

Help: Giúp đở

 

Để lại nhận xét

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

X